Պարոդոնտոլոգիա

Պարոդոնտը դա ատամի արմատը շրջապատող հյուսվածքն է: Պարոդոնտի ախտահարումներին նպաստում են ներքին և արտաքին, տեղային և ընդհանուր բնույթի բազմաթիվ գործոններ:

Դրանք են.
 
parodont_1

 • Բերանի խոռոչի հիգիենայի կանոնների անտեսում:
 • Ատամների և հարատամնային հյուսվածքի գեր կամ թեր բեռնվածություն:
 • Թերի պրոթեզավորում և ատամնալիցք(պլոմբ):
 • Օրթոդոնտիկ բուժման ժամանակ ծագած արատներ, կծվածքի և ատամների անկանոն դասավորություն:
 • Նյութափոխանակության, ներքին օրգանների, իմունային և արյունաստեղծ օրգանների հիվանդություններ, հղիություն:
 • Պատանեկան տարիք:
 • Վիտամինների պակաս և այլն:

 
 
Տարեցտարի ավելանում են մարդուն շրջապատող միջավայրի և ներքին ծագման բացասական գործոնների ազդեցությունն օրգանիզմի և բերանի խոռոչի օրգանների վրա, հետևաբար աճում է նաև պարոդոնտի հյուսվածքների ախտահարումներով հիվանդների թիվը: Հիվանդության նախնական շրջանում լնդերը թեթևակի արյունահոսում են և այտուցվում:
 
 
Հիվանդության սրացման ժամանակ արտահայտված ախտանշաններն են`
 

 • Լնդերի բորբոքում:
 • Ատամների վզիկների մերկացում:
 • Լնդային գրպանիկներից թարախային արտադրություն:
 • Նկատվում է ատամների շարժունակություն, տհաճ հոտի առկայություն:

 
parodont_2Գինգիվիտը դա տեղային և ընդհանուր անբարենպաստ գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված լնդաբորբ է: Բորբոքային պրոցեսում ընդգրկված է լինում միայն լինդը: Այդ դեպքում հիվանդությունը լիարժեք բուժման ենթակա է այն դեպքում, եթե այն այմանավորված չէ այլ հիվանդությամբ: Պարոդոնտիտի դեպքում բորբոքումն ընդգրկում է ոսկրային հյուսվածքը, որն էլ հանդիսանում է ատամը պահող հենք: Ոսկրային հյուսվածքի բորբոքումը առաջացնում է ատամների շարժ, կծվածքի և ծամողական ֆունկցիայի խանգարումներ, պրոցեսն ավարտվում է ատամների կորստով: Պարոդոնտիտը բազմագործոնային հիվանդություն է, և բուժումը պետք է լինի կոմպլեքսային:
 
 
Բուժման եղանակներն են՝
 

 • Կոնսերվատիվ թերապիա 
 • Վիրաբուժական միջամտություն:

 
Կոնսերվատիվ բուժման դեպքում կատարվում է բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենա,վեր և ներ լնդային նստվածքի հեռացում,անհրաժեշտության դեպքում նշանակվում է դեղորայքային բուժում(հակաբորբոքային միջոցներ, իմունային համակարգի տեղային կարգավորիչներ): Վիրաբուժական միջամտությունն իր մեջ ներառում է բաց կամ փակ կյուրետաժ, լաթային վիրահատություն: Բաց կյուրետաժը հնարավորություն է տալիս թափանցելու պարոդոնտի ավելի խոր շերտեր` լինդը շերտ ազատելու եղանակով:

Գործընկերներ

Գտի՛ր մեզ Ֆեյսբուքում
Հետևի՛ր մեզ Թվիթերում